Skip to main content

Will you join Midwestern Seminary to train men and women for the Church? By finishing this fiscal year well, you can help us start next year with momentum. Consider giving by July 31st to our For the Church Fund. Every dollar given to the For the Church Fund is a dollar we don't have to charge a student. Make my gift.

MBTS logo link to homepage

Studii în limba română

DOCTORAT PROFESIONAL ÎN DOMENIUL TEOLOGIE PRACTICĂ

Doctoratul profesional în domeniul teologie practică (de acum înainte DPDTP – echivalentul în nomenclatura anglo-americană este programul Doctor of Ministry, D. Min.) oferit de Seminarul Teologic Baptist Midwestern este conceput pentru toți cei care își doresc atingerea unui nivel ridicat de competență în lucrarea creștină, în mod special în teologia aplicată. Doctoratul DPDTP este recunoscut de Asociația Școlilor Teologice (ATS – The Association of Theological Schools) ca un grad teologic profesional.

Cu toate că, din punct de vedere calitativ, acest doctorat profesional este echivalent cu doctoratul științific (programul de doctorat în filosofie, Ph. D.), el diferă în mod semnificativ de acesta prin elementele care îl caracterizează. Dacă doctoratul științific se focalizează pe cercetarea temeinică a unor aspecte teoretice, lăsând aspectele practice pe un plan secundar, doctoratul profesional are ca obiectiv studiul unui subiect/domeniu nu ca un scop în sine, ci ca modalitate de aprofundare a aspectelor practice care se regăsesc în el. Prin urmare, contribuția adusă de acest program este în primul rând una practică, care vizează dimensiunea aplicată a teologiei și a profesiei pastorale. Proiectul supus cercetării și analizei, precum și disertația rezultată în urma proiectului sunt rezultatul unei activități de investigație și cercetare pe teren, iar nivelul avansat de expertiză biblică și practică dovedit de studenți în elaborarea și implementarea proiectului îndreptățesc conferirea absolvenților titlul de doctor, ca grad profesional terminal.

PROGRAMUL EXTENSIE DIN ROMÂNIA

În anul 2014, o inițiativă nouă a fost propusă conducerii Seminarului, care consta în crearea unei extensii în România a programului de doctorat profesional. În urma unui studiu de fezabilitate întreprins de Dr. Rodney Harrison, directorul programelor de doctorat în cadrul Seminarului Midwestern, și de Dr. Radu Gheorghiță, conferențiar în Științe biblice la Seminarul Midwestern, propunerea a fost acceptată de conducerea Seminarului, primind apoi acordul din partea Bordului de garanți.

Programul de doctorat profesional urmează să își desfășoare activitatea în colaborare cultică cu Seminarul Teologic Baptist din București, instituție care și-a manifestat dispoziția de sprijinire a extensiei programului de doctorat profesional oferit de Seminarul Midwestern. Programul de doctorat profesional astfel constituit va beneficia de participarea unor cadre didactice competente atât din România, cât și din Statele Unite, iar activitatea educațională se va desfășura în limba română. Pe durata programului, studenții doctoranzi vor fi înscriși ca studenți ai Seminarului Midwestern, beneficiind de toate privilegiile și facilitățile administrative asociate acestui statut. Diploma de absolvire va fi conferită tot de Seminarul Midwestern. Această diplomă de absolvire este acreditată de agenția de acreditare academică și instituțională (ATS) din Statele Unite ale Americii.

Prin crearea acestei extensii educaționale, Seminarul Midwestern oferă studenților potențiali din România – în mod special păstorilor – posibilitatea de a participa la un program de doctorat profesional în teologie pastorală și practică în limba română, pe teritoriul României, la un regim de taxe accesibil studenților români.

Convingerea celor care au avut ideea inițială a programului, cât și a celor care s-au alăturat ei pe parcurs este că actualul context eclezial și educațional din România este potrivit pentru un astfel de program. Privind în arhiva biroului de la secretariatul pentru programele doctorale al Seminarului Midwestern, găsim acolo expuse toate disertațiile doctorale ale absolvenților programului de doctorat profesional de la înființarea lui. În spatele fiecărei disertații stă un proiect amplu de lucrare în cadrul bisericii locale, un proiect conceput, plănuit, dimensionat, analizat, implementat și evaluat de studentul doctorand. În urma punerii în practică a acestor proiecte, doctorandul și biserica locală sunt în egală măsură beneficiarii muncii de cercetare întreprinse. Toate aceste disertații ar fi putut fi elaborate și definitivate la fel de bine și de păstori din România. Dorința expresă a celor ce propun și se implică în acest program este ca bisericile locale din România să fie beneficiarele primare ale implementării proiectelor propuse. Desigur, diploma și titlul de doctor sunt importante. Mult mai important, însă, este impactul unui proiect conceput, pregătit și implementat în biserica locală.

Pentru programul extensie din România, echipa este formată din:

Dr. Radu Gheorghiță
Director program
E-mail: [email protected]

Dr. Emil Bartoș
Coordonator disertații
E-mail: [email protected]

Dr. Daniel Mariș
Rector, Institutul Teologic Baptist din București
E-mail: [email protected]

DMinHandbook-Romanian-ver.-2017